Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Projektet genomfördes 2016-2018

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Utforska

mer om

Vindkraft

Vindkraftverk på en skördad åker

Repowering – potential och dialog

Vindkraftverk på en grön åker

Repowering – kunskap och dialog