Repowering – kunskap och dialog

Projektet genomfördes 2018-2019

Projektet syftar till att bidra till att nya generationens vindkraft byggs ut på ett hållbart vis; väl förankrat och väl lokaliserat och baserat på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.

Projektets mål

Projektets mål är att föra dialog och sprida kunskap till Skånes kommuner om behovet av och potentialen med repowering i vindkraften i syfte att de ska jobba aktivt för att få till stånd repowering.

Konkret mål: besöka minst 15 kommuner. Samtliga 33 ska nås av informationen. Projektsamarbete mellan Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne, finansieras av Nätverket för vindbruk och Länsstyrelsen Skåne.

Utforska

mer om

Vindkraft

Vindkraftverk på en skördad åker

Repowering – potential och dialog

Vindkraftverk vid en strand i Skåne

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft