Fler forskningsrapporter om vindkraft finns på Nätverket för Vindbruks hemsida

2019

Handbok för kommunal vindkraftsplanering (Skånes vindkraftsakademi)

2018

Repowering – hinder och möjligheter (Skånes vindkraftsakademi)

Nationell vindkraftsstatistik 2018 (Energimyndigheten)

2017

Kommunal tillstyrkan av vindkraft (Energimyndigheten, Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2016)

Havsvindforums remissvar på Energimyndighetens rapport ER 2017:3 Havsbaserad Vindkraft, en analys av samhällsekonomi och marknadspotential (Havsvindforum)

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – uppdaterad syntesrapport (Naturvårdsverket)

Unleashing Europe’s offshore wind potential (WindEuropes positionsdokument)

2016

Statistik

Produktionskostnader för vindkraft i Sverige (Energimyndigheten)

Utbildning

Vägledning om nedmontering av vindkraftverk på land och till havs (Energimyndigheten)

2015

Utvärdering

Vindkraft och miljön, lägesrapport 2015 (Vindval)

2014

Statistik

Vindkraftsstatistik 2013 (Energimyndigheten)

Utvärdering

Vindkraft och luftfart (Trafikverket)

Produktionskostnadsbedömning för vindkraft i Sverige (Energimyndigheten)

Utbildning

ENKLAV – Energi och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft (Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne)

2013

Statistik

Vindkraftsstatistik 2012 (Energimyndigheten)

Eltillförsel och användning 2012 (Energimyndigheten)

Vindkraftsstatistik 2012 och prognos (Svensk Vindenergi)

Elcertifikatsystemet 2012 (Energimyndigheten)

Utvärdering

Kommunal vindkraft (Timbro)

Hur mycket vindkraft?

Integrering av vindkraft (Svenska Kraftnät)

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar energi i Sverige, behovet av reglerkraft version 2 (KTH)

2012

Statistik

Ranking av vindligan 2012 (O2)

Vindkraftsstatistik 2011 (Energimyndigheten)

Energiläget 2012 (Energimyndigheten)

Utvärdering

Boverkets planeringsinsatser för vindkraft (Boverket)

Hur mycket vindkraft?

Beräkning av vindklimatet i Sverige med 0,25 km2 upplösning med hjälp av miuu-modellen (WeatherTech)

Why is windpower so expensive? (The Global Warming policy Foundation)

Åsikter

Region Skåne 2011 (SOM-institutet)

Åsikter om energi och kärnkraft (SOM-institutet)

Vindkraftens påverkan

Fakta om vindkraft (SWPTC)

Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (Vindval)

Vindkraftens effekter på marint liv (Vindval)

Vindkraftens påverkan på människors intressen (Vindval)

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur (Vindval)

Sidor: 1 2 3