Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

För att fortsätta att dra nytta av vindpotentialen vid vindkraftsparken Lundåkra planerar RWE att genomföra det första "riktiga" repowering-projektet i Skåne. Det innebär att de befintliga fyra vindkraftverken kan komma att ersättas med tre större, modernare och kraftfullare modeller. Detta förväntas kunna öka den totala elproduktionen från platsen med nästan 200 %  från vad dagens fyra verk producerar.

Repowering av vindkraft – ett akut behov med stor potential för Skåne

Repowering, en strategi som involverar att ersätta äldre vindkraftverk med nya vid ett generationsskifte eller genom att uppgradera komponenter för att öka effektiviteten, behöver bli vanligare. I Skånes effektkommissions Färdplan för Skånes elförsörjning 2030 konstaterar man att repowering är "ett akut behov med stor potential för Skåne".

I Skåne har tidigare åtgärder främst innefattat utbyte av komponenter eller ersättning av befintliga verk med liknande modeller för att förbättra prestanda och minska risken för driftstörningar. Dock står nu RWE:s projekt Lundåkra i Landskrona inför det första fullskaliga repowering-projektet i Skåne som prövas enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

I över 30 år har Lundåkrabukten i Skåne varit en plats som gynnas av optimala vindförhållanden för vindkraftproduktion. Detta har resulterat i flera generationer av vindkraftverk som har stått längs kusten. Mellan 1992 och 1995 installerade Landskrona stad två vindkraftverk på platsen, vilka senare såldes till Sydkraft och sedan till E.ON. Under åren har platsen sett både utbyggnad och modernisering av vindkraftverken, med det senaste skiftet av de äldre verken mot modernare modeller år 2008 när RWE tog över driften.

RWE bjuder in till samråd angående det planerade repowering-projektet. Delar av samrådsunderlaget finns utställt på Landskrona stadsbibliotek till och med den 7 mars, då det också kommer ske ett samrådsmöte. Besökare där kan ta del av kartor, planscher och annat informationsmaterial.

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!