Material från höstens seminarier

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier

Har du missat föreningens seminarier under hösten? Eller vill du se presentationerna igen - då hittar du materialet här!

Pumpkraft - Hur en nedlagd gruva kan balansera elförsörjningen
Maria Säfström från företaget Mine Storage berättade på årsmötet om hur pumpkraft nedlagda gruvor kan hjälpa till att stötta det svenska elnätet och vara ett sätt att lagra överskottsel från vind- och solkraft. Mine storage planerar för en lagringsanläggning på 60-80 MWh i Vånga utanför Kristianstad.

 


Synergier mellan vindkraft och besöksnäring
Under seminariet berättade Tatiana Chekalina, forskare på MittUniversitetet om ett forskningsprojekt som undersökte upplevelsen av naturturism i områden där vindkraft och turister möts. Resultaten visade att turister reagerar olika, beroende på faktorer som destinationens egenskaper, turisternas bakgrund och deras värderingar. Hans Christian Sørensen berättade om hur Middelgrundens havsbaserade vindkraftspark bidragit till olika aktiviteter så som guidade turer, info vid utkiksplatser och virtuella alternativ. På detta vis skapas synergier och positiva reaktioner på förnybar energi främjas. Antalet besök har ökat med åren med  1 900 besökare på plats under 2023.

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

styrelse-foto

Nya styrelseledamöter