Jordbruksmark

Råbelöf_arise

Högstadieelever i vindkraftspark: ”Jag har varit vid ett – men aldrig i ett”

Hans-Anders-Odh - hemsidan

Avgörande dom för vindkraftsverk på brukningsvärd jordbruksmark