Hallå där Kristina Eriksson…

Porträtt på Kristina Eriksson

…på Energimyndigheten. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor per år i vindkraftspremier till Sveriges kommuner.

Vad är bakgrunden till vindkraftspremien?

Vi vet egentligen inte hur man kom fram till detta uppdraget. Men vi fick uppdraget av regeringen i slutet av december. Enligt dem skulle pengarna ge ett starkt incitament till kommunerna att verka för fler vindkraftsprojekt och att de tas i mål också vilket poängterades. Man vill uppmärksamma de kommuner som har möjliggjort för nyetableringar helt enkelt, men mer om bakgrunden vet vi egentligen inte.

Hittills har många kommuner ansett sig få ta känsliga beslut kring vindkraft utan att få någon ekonomisk vinst för vindkraften?

Jo, absolut.

Vad krävs från kommunens sida för att få del av pengarna?

Det är en helt ny process. Vi har fått i uppdraget att fördela pengarna efter installerad effekt. Det innebär att kommunerna inte behöver ansöka utan vi utgår från elcertifikatsystemet och de godkända anläggningarna där. Den installerade effekten 2017 då. Sen har vi gått ut till kommunerna och begärt in bankgironummer för att kunna betala ut. En lite annorlunda process – det är inte de som har lämnat in uppgifternasom får pengarna utan kommunerna. Man får hoppas att alla uppgifter stämmer helt enkelt.

Läste någonstans att det endast var tio kommuner som får del av pengarna – låter lite?

Det stämmer. Vi har gått igenom elcertifikatsystemet och det var extremt lite som byggdes förra året om det här stämmer. Vi vet inte, det kan ju ha finnas parker som har tagits i drift men som inte lämnat in ansökan i elcertifikatssyemet. Det verkar osannolikt men det kan ju va så. Enligt våra uppgifter är det 52 verk fördelade på tio kommuner. Vi är förvånade att det är så få kommuner.

Hur ser det ut för Skånes kommuner?

Varenda megawatt räknas. Vi dividerar 70 miljoner med det totala antalet MW installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under 2017. Ängelholm och Höganäs får del av pengarna. Vi trodde att det mest skulle vara norra Sverige, men det är framförallt i mitten av Sverige där det byggts. 150 megawatt installerad effekt är väldigt lite jämfört med året innan – det blir lite jackpott för de kommunerna som får mer pengar per installerad megawatt.

Kan vi göra en insats för att informera kommuner?

Vi har skickat ut mail till alla kommuner och begärt bankgironummer. Men det kan ju fortfarande vara så att det hamnat i någon info-inbox och de inte riktigt hunnit reagera. Det är viktigt att poängtera att om kommuner har någon anläggning som tagits i drift under 2017 och ägarna av någon anledning inte ansökt om elcertifikat så får man inga pengar. Man kan inte komma in i efterhand. I mars skickas de 70 miljonerna som fördelas ut.

Läs mer här!

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier