Hallå där Carl-Adam von Arnold…

Intervju
…VD på Jordberga Gård och medlem i Skånes vindkraftsakademi, som undersöker förutsättningarna för ett vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter. Det är 100 meter högre än de idag högsta vindkraftverken i Skåne.

Vilken respons har ni fått än så länge med planerna på ett 250 meters verk? Försvarsmakten, Malmö airport, kommunen?

Vi är i ett mycket tidigt skede och vi sonderar endast våra begränsningar i en eventuell ny etablering. Anledningen att det blev känt beror på att Försvarsmakten inte hade några invändningar och deras beslut är publika.
Att det skulle bli 250 meter är endast en möjlighet. Vad det i slutändan skulle tänkas bli och om det överhuvudtaget blir av vet vi inte.

Vilken yta tar ett sådant verk i anspråk och hur mycket beräknas det producera med tanke på det fördelaktiga vindläget?

Vi har inte tittat närmare på detta, men det skiljer sig inte avsevärt mot ett mindre verk om du syftar på markåtgången. Vad produktionen skulle vara på har vi inte undersökt ännu.

Vågar man fråga vad ett sådant verk kan kosta?

Vet inte

Idag är det väl mer regel än undantag att man projekterar för verk runt 200 meter i Sverige, kanske t o m över det – är det inte lite förvånande att de högsta verken i Skåne fortfarande har en totalhöjd på 150 meter?

Ytorna att bygga på är begränsade. Till havs kan vi säkerligen se mycket höga verk i framtiden
 
Här hittar ni Sydsvenskans artikel om planerna! Redan ett modernt vindkraftverk med totalhöjd på 150 meter har en årsproduktion som motsvarar hushållselen till 1300-2000 bostäder – ökar man till 250 meter så kan man nå det dubbla eller t o m mer.

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!