Hallå där Fredrik Dahlström Dolff…

Intervju

…Regionutvecklare på Västra Götalandsregionen samt har hand om noden för näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk.

Vad händer när certifikatsystemet är fullt och om stoppregeln skulle bli av som Energimyndigheten föreslog 2030?

Det som kommer att hända är att priset går mot noll, många av de projekt som byggs nu räknar inte med någon större ersättning eller någon från elcertifikaten. Ser man på de projekt som är under byggnation så är investeringskostnaderna mycket låga. De projekt som jag har identifierat (på totalt ca 5 000 MW och som kommer att tillföra 17,2TWh/år d.v.s. en dubblering) så ligger snittet på 3,33 kr/årskWh vilket kan jämföras med ett bra projekt 2011 som då låg på 5,50. Många av dagens projekt har dessutom tecknat (PPA-avtal) ett avtal med en slutkund t.ex. Google, Norsk Hydro eller Amazon m.fl. som köper elen från den specifika anläggningen under 10-29 år. Genom att minska riskerna för elpris, service och underhåll samt byggnation så blir det enkelt och attraktivt för investerare att gå in i projektet. I de projekt som jag har identifierat så är det nästan enbart utländskt kapital som finansierar utbyggnaden.

Här kommer ett citat från en av finansiärerna:

“The cumulative volume of PPA, especially in the Nordic countries, shows that renewable energy projects have become competitive once and for all. In line with this, the main focus of our future activities lies on concluding and optimising PPA in order to make renewable energy investments independent from government subsidies and secure solid revenue streams for our investors. With stable investment conditions and a transparent regulatory system, Sweden is one of the most important European wind markets”  (https://www.axpo.com/axpo/se/en/about-us/news/news/news/2019/axpo-and-re-cap-global-investors-conclude-long-term-ppa-for-swed.html)

Har vi byggt elproduktion så nära subventionsfritt som vi gör idag någonsin i Sverige?

Då får man börja med vad är en subvention? Olika kraftslag har olika skatter och avgifter t.ex. fastighetsskatten, dessutom har vi både vattenkraft och kärnkraft som byggdes innan marknaden var avreglerad och med starka industrikopplingar mellan ASEA och Vattenfall. Jag skulle även gissa att lånevillkoren var rätt förmånliga. I framtagandet av våran senaste rapport ser vi hur företagen utgår från att klara sig enbart på elpriset och ersättningen för elcertifikaten får bli vad den blir.

Var tror du är de största utmaningarna när det gäller att få till ett helt förnybart system?

Att få folk att förstå att vi kommer att klara det. Sverige har extremt bra förutsättningar för att klara av detta, vi har goda tillgångar på vatten och vind, samt bioenergi och sol. Dessutom har vi en industri och en finansmarknad som vill vara med och ställa om. Tittar vi på Bloomberg NEF ser vi att Sverige ligger på en tiondeplats globalt i hela välden när det kommer till investeringar inom förnybar energi i miljarder $ per år. Tar man detta per capita så är Sverige störst. Dessutom sker detta för tredje året i följd. Vi börja se att etableringar av t.ex. serverhallar hamnar i Sverige dels på grund av andel förnybart men också för att det finns en målsättning på 100% förnybart.

Se rapporten Marknadsanalys av vindkraften i Sverige 2018 här!

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!