Hallå där Cecilia Dalman Eek…

Intervju
I december förra året utsåg samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan två nya vindkraftssamordnare. För verksamhetsområdet sydvästra Sverige blev det Göteborgspolitikern Cecilia Dalman Eek, som ni får möjlighet att träffa om ni är med på seminariet 19 april! Läs vår intervju med henne här om hennes uppdrag, mest prioriterade frågor med mera.

Vad innebär uppdraget?

Vindkraftsamordnarna ska ses som ett erbjudande till projektörer och intressenter för att underlätta övergången till hållbar elproduktion. Det betyder att man ska fungera som kunskapsförmedlare och kontaktskapande, pådrivare och förhandlingsstöd i olika delar av tillståndsprocesser och förberedelser. En viktig del av det är att föra upp aktuella erfarenheter utifrån landet till departementet. Det behövs en dialog mellan det lokala och det nationella.

Vad ser du som dina mest prioriterade frågor i din nya roll som vindkraftssamordnare?

Just nu står vindkraft och vindkraftsaktörer inför strukturella problem som inte kan lösas av enskilda aktörer, myndigheter eller kommuner var för sig. Här behöver vi samordnare dra åt samma håll och lämna förslag på åtgärder. Det gäller att hitta lösningar som gör att intressen som kan verka vitt skilda, får förutsättningar att förenas i det nödvändiga målet om en hållbar energiproduktion. För mitt verksamhetsområde i sydväst är framtiden och villkoren för havsbaserad vindkraft extra intressant.

Vad hoppas du få ut av besöket i samband med vårt seminarium 19 april?

Jag vill träffa aktörer och intressenter för att först och främst bilda mej en uppfattning om läget och bygga ett kontaktnät i Sydsverige. Det är i mötet med projektörer, forskare, samhällsföreträdare, entusiaster och investerare som det går att hitta möjligheter. Jag ser fram emot seminariet!

Skånes vindkraftsakademi önskar Cecilia Dalman Eek lycka till med uppdraget! Här hittar ni anmälningslänken till 19 april!

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona