Hallå där Filip Eriksson

samhällsplanerare på avdelningen för regionalutveckling, Region Skåne 

Vi intervjuade Filip Eriksson, samhällsplanerare för Region Skånes regionplan och som sitter i kansliet för Skånes effektkommission, om de två nya rapporterna om vindkraft.

Region Skåne har tagit fram två rapporter om vindkraft som släpptes i maj, vad handlar de om?

Det stämmer, vi har tagit fram en om havsbaserad vindkraft och en om landbaserad. I den som behandlar landbaserad vindkraft tittar vi på förutsättningarna i Skåne baserat på den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram. Vi försöker besvara frågan: Hur kan vindkraften se ut i Skåne år 2040? En aspekt vi fått fram är att flera områden som är intressanta för vindkraften ligger i gränsområden mellan flera kommuner, så det behövs ett mellankommunalt samarbete för att få till en vindkraftsutbyggnad. En annan är att på grund av de olika vindförutsättningarna i landskapet behöver verken vara olika höga på olika ställen.

Vindkraften i Skåne är ganska gammal och fram till 2030 är det ca 170 av Skånes 425 vindkraftverk som nått sin tekniska livslängd och det finns en god potential i repowering.
I rapporten kring havsbaserad vindkraft har vi bland annat gjort en omvärldsbevakning, Danmark och Tyskland tex har ett helt annat förfarande kopplat till den havsbaserade vindkraften, sen har vi gått igenom statusen för aktuella vindkraftsparker runt Skånes kust.

Ramboll som genomfört analyser bedömer att 19 TWh, eller el till 3,8 miljoner hushåll, i elområde 4 kan komma från vindkraft år 2040.

Hur kommer ni att ta det här vidare?

Vi behöver ha en dialog i Skåne kring vindkraft, och då kommer informationen i de här rapporterna att fungera som ett bra underlag till diskussioner med aktörer som är viktiga för att få en ökad vindkraftsproduktion. Det kommer även att användas som ett kunskapsunderlag inom arbetet i Skånes effektkommission och i arbetet med Regionplan för Skåne 2022–2040. Vi vill även fördjupa analysen kring repowering och arbeta vidare med den frågan.

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona