Nominera till styrelsen!

Vindkraftverk på en åker

Nu har medlemmar i Skånes vindkraftsakademi möjligheten att nominera personer till att bli styrelsemedlemmar i föreningen, som sedan väljs på årsmötet under hösten 2023. Styrelsemedlemmars roll är att ge strategisk styrning i Skånes vindkraftsakademins verksamhet genom att sitta med på styrelsemöten och rösta i beslut. Om man önskar nominera någon så behöver man meddela valberedningen med personens namn och kontaktuppgifter, på någon av kontaktuppgifterna nedan:

Anna Tibbelin: anna.tibbelin@ri.se
Jon Andersson: jon.andersson@lund.se
Ulf Jobacker: ulf.jobacker@energikontorsyd.se

Medlemmar kan även fram till den 31 maj lämna in motioner - beslutspunkter om verksamheten - som man vill ska tas upp under årsmötet i höst. Dessa skickas till:
kansli@skanesvindkraftsakademi.se

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona