Under verksamhetsåret 2015-2016 drev Skånes vindkraftsakademi projektet ”Nyckelfärdiga vindkraftverk” med syfte att ta fram en handbok för kommuner och regioner om upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk. Projektet genomfördes med stöd av Energimyndigheten: Nätverket för vindbruk.

Handbok för upphandling av nyckelfärdig vindkraft ver 2.0 (pdf)

Presentation – Handbok för upphandling av nyckelfärdig vindkraft (pptx)

Presentation – Handbok för upphandling av nyckelfärdig vindkraft (pdf)

(Kontakta projektledare Johan Nyqvist, johan.nyqvist[at]vindkraftsakademin.se för att beställa handboken som trycksak.)

 

Material från upphandlingar av nyckelfärdig vindkraft:

Region Skåne (2015)

Förfrågningsunderlag inkl mall för leveransavtal, Region Skåne 2014 (pdf)

Malmö stad (2015)

Förfrågningsunderlag vindkraft, Malmö stad 2015 (pdf)

Nuvärdeskalkyl vindkraftsupphandling, Malmö stad 2015 (xls)

Eskilstuna kommun (2014)

Anbudsförfrågan, Eskilstuna 2014 (pdf)

Kravspecifikation Eskilstuna 2014 (pdf)

Landstinget i Kalmar län (2014)

Administrativa föreskrifter, Kalmar 2014 (docx)

Bilaga 1 Kravspecifikation, Kalmar 2014 (docx)

Sundbybergs stad (2014)

Förfrågningsunderlag, Sundbyberg 2014

Bil 1 Kravspecifikation, Sundbyberg 2014