Vindkraftsprofilen – Hallå där Fredrik Lindahl…

Vindkraftverk på en åker

Hur och när blev det vindkraft som gällde för dig?

Min vindkraftsresa började i mitten på nittiotalet då jag gick på en vindkraftsmässa i Göteborg. Där fick jag se ett maskinhus på en 225KW-maskin, upplevde dem som riktigt stora maskiner och det imponerande mig mycket. Med de senaste årens utveckling räknas dessa knappt som gårdsverk. Där fanns en uppsjö av danska fabrikat, en del med en lite mer futuristisk design som Nordtank, och även svenska pionjärer som försökte bygga egna verk. Det var fascinerande att gå runt och titta på dessa stora maskiner och se marknadsföringen för 500kW-maskiner som skulle vara nära gränsen på hur stort man kunde bygga.

Vad pluggade du?

Jag funderade på hur man skulle kunna lära sig mer och fick en vindkraftsbok skriven av Tore Wizelius av min pappa. Senare läste jag Tores kurser på Gotland och fortsatte med en utbildning inom fastighetsförvaltning på Malmö universitet. Fastighetsförvaltning var det närmaste jag kunde komma på för att lära mig förvaltning av vindkraftverk. Mina lärare och studiekamrater tyckte det var udda när jag ständigt pratade om vindkraft.

Var började du jobba sen?

Man kan säga att jag smög mig in i branschen. Under mina första år var jag ständigt bland de yngsta då branschen mest bestod av mer belevade farbröder. Det fanns inte så många arbeten med inriktning förvaltning utan mycket var ideellt och sköttes av ideellt arbetandes farbröder. Arbetade man för något stort energiföretag, då fick man sitta längst bort i en korridor. Första åren bestod mest av att jag på min fritid åkte runt på mässor och möten för att lära mig mer. Hittade en förening vilken var under uppstart UEI, Unga Energi Informatörer där jag engagerade mig. Inom föreningen skulle vi skapa nätverk bland unga och försöka attrahera fler unga till energibranschen. De andra i föreningen kom från kärnkraftssidan och de fossila energislagen och hade betalt från sina arbetsgivare. Jag var ensam från den förnybara sidan och stod själv för alla utlägg, vindkraften var mer ideell vid denna tidpunkten. Detta har förändrats både vad gäller ekonomin samt att jag inte är yngst längre, energibranschen attraherar idag många yngre både killar och tjejer vilket är otroligt kul.

2005 blev jag invald i Svensk Vindkraftsförenings styrelse och ungefär samtidigt i Slitevind AB. Jag hade 15 spännande år inom Vindkraftsföreningen vilket gav mig otroligt mycket och förhoppningsvis även branschen och föreningens medlemmar. Jag sitter fortsatt med i Slitevinds styrelse och sedan 2019 är Slitevind ett börsnoterat vindkraftsföretag.

Största uppdraget?

Kanske inte största men en av mina mest spännande resor var när jag var med Energimyndigheten, Näringsdepartementet och Svenska företag på en resa till Kina för att marknadsföra den svenska marknaden/potentialen för kinesiska turbinleverantörer och på det sättet försöka stävja den prisutveckling på turbiner som var vid den tidpunkten.

Roligaste uppdraget?

En händelse om blev rolig/trevlig och gör mig ganska stolt var när jag ordnade så att den Norska NVE och Svenska Energimyndigheten träffades fysiskt. När det Svenska certifikatsystemet skulle slås samman med Norge hade det inte varit något fysiskt möte mellan myndigheterna. Då tog jag initiativet och bjöd in myndigheterna på en resa till Gotland där jag anordnade ett par dagars seminarier och utflykter till vindkraftsparker på ön, vilket var uppskattat. Det är preskriberat nu men vid den tidpunkten ville inte myndigheterna att jag skulle ta upp detta, att de inte haft något möte innan jag tog tag i det.

Vad gör du idag?

Sedan 2014 har jag börjat investera i mina egna vindkraftverk. Idag arbetar jag i mina egna företag med drift och förvaltning av vindkraftverk samt att vi säljer en del konsulttimmar till externa företag och föreningar. Förutom vindkraften är jag engagerad i mekaniska verkstäder nyckelhanteringssystem, CNC-fräsning och CNC-svarvning och har en målsättning att få in foten hos branschens vindkraftsleverantörer och leverera delar till vindkraftsbranschen.

Några ord om energidebatten som blossat upp på sistone?

Som alltid när det blir kallt blir det en debatt kring elpriserna. Vi har ett marknadsbaserat system där priserna skall kunna fluktuera ifall marknaden skall fungera. Så har det varit även då vindkraften utgjorde några få procent och även då blev det ramaskri. Idag har debatten tagit ytterligare fart då en del försöker få det till att det är den kraftiga utbyggnaden av det förnybara som skapar osäkerheter ifall vårt elsystem kan leverera tillräcklig effekt vid årets alla timmar. Till största delen är det en överföringsproblematik, vilket även Odenberg redogör för. Motståndarna till utbyggnaden argumenterar att man inte har premierat baskraften i systemet. Är det detta som är problemet måste Staten/Energimyndigheten utreda detta och ge ett pris för dem som kan garantera baskraft, vilket skall vara teknikneutralt. Införs detta kommer utbyggnaden av det förnybara med lagring sätta fart och då ser jag att det kan bli mycket decentraliserad baskraftsproduktion med t.ex. vätgaslagring för att kunna garantera effekt.

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona