15 april arrangerade Skånes vindkraftsakademi ett populärt webbinarium. Här kan ni se i efterhand; https://vimeo.com/408287781

Intro av moderator Marcus Larsson, Energikontoret Skåne 0:00:10 – Kruno Kuljis, Modity Energy Trading 0:13:20 – Johanna Barr, Power Circle 0:54:00 – Richard Ogiewa, ENERCON 1:33:00 – avslutande paneldiskussion 2:08:49

Vill ni ha Richard Ogiewas (ENERCON) presentation så går det bra att maila honom på richard.ogiewa@enercon.de

Elektrifiering och ökad befolkning ställer krav på en föråldrad nätinfrastruktur. Stamnätet behöver moderniseras och rustas upp och Svenska Kraftnät har tidigarelagt investeringar. Samtidigt har vi ett stort underskott i elproduktion i Prisområde 4. Mer lokal elproduktion kan avhjälpa situationen med kapacitetsbrist och vindkraften har stor potential.

Men vad innebär det egentligen för elkonsumenter med produktionsunderskottet nu och hur ser det framöver? Riskerar Skåne att bli en flaskhals när det gäller elexport/import? Vad innebär det med ökad intermittent elproduktion? Dagens marknader för stödtjänster för att i högre grad stabilisera elsystemet är under utveckling – hur nyttjar vi denna potential?