Havsbaserad vindkraft

c4

Webbinarium om vindkraft till havs och positiva effekter för näringslivet

c4

Vindkraft till havs och positiva effekter för näringslivet

Havsbaserad vindkraftspark

Vindkraft till havs och miljöpåverkan

Vindkraftverk på en åker

Vindkraft till havs och miljöpåverkan?

Vindkraftverk vid en strand i Skåne

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Vindkraftverk i dimma vid vattnet

Innovation inom vindkraften!

Havsbaserad vindkraftspark

Vindkraft till havs & regional näringslivsutveckling

Vindkraftverk till havs

Bea-app (baltic energy areas)

Porträtt på Göran Loman

Hallå där Göran Loman…